winieta

NASZE ATUTY

Doświadczenie

BPRW S.A. jest kontynuatorem długoletnich tradycji kompleksowego planowania zagospodarowania i rozwoju przestrzennego Warszawy oraz aglomeracji warszawskiej - zapoczątkowanego jeszcze przed drugą wojną światową.

Działając w oparciu o wypracowane od 1945 roku metody i zdobyte doświadczenie planistyczne zarówno w kraju jak i za granicą - BPRW S.A. stało się wyspecjalizowaną jednostką w zakresie opracowania kompleksowych programów rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz planów zagospodarowania przestrzennego na wszystkich poziomach tego planowania.

Nasi pracownicy współtworzyli nowoczesne metody projektowania systemów transportowych. W 1962 r. BSiPKM przeprowadziło badanie ankietowe dojazdów koleją do pracy i szkół w Warszawie (około 100 tys. odpowiedzi). W latach 1969-70 BSiPIiKM wykonało pierwsze w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe badanie ruchu w Warszawie.

Profesjonalizm

W chwili obecnej BPRW S.A. zatrudnia ok.70 pracowników w tym 60 osób bezpośrednio przy projektowaniu. Wiele z tych osób to wysoko wykwalifikowani specjaliści, laureaci wielu nagród państwowych oraz konkursów urbanistycznych i planistycznych, którzy byli zatrudniani jako planiści, projektanci, wykładowcy, doradcy rządowi bądź eksperci ONZ w wielu krajach świata. Wysokie kwalifikacje projektantów z BPRW S.A. zostały ponadto potwierdzone przy realizacji ważnych i skomplikowanych zadań eksportowych wykonywanych przez Biuro. Doświadczenia zdobyte w tych pracach jak i bieżąca współpraca z europejskimi firmami gwarantuje możliwość udziału BPRW S.A. w przedsięwzięciach zagranicznych.

Niezależność

Zarząd i pracownicy Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. nie są powiązani z administracją rządową ani samorządową, z żadną firmą deweloperską ani inwestorską. Pozwala to na bezstronne podejście do rozwiązywanych problemów i przedstawianie obiektywnych wyników prowadzonych analiz i ekspertyz.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS