BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY Spółka Akcyjna
02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

centrala +48 (22) 825-92-01   Prezes Zarządu 825-43-21   księgowość 825-44-65   fax 825-47-60   e-mail   bprw@bprw.com.pl
konto:   Bank BPH S.A. O/Warszawa   77 1060 0076 0000 3200 0129 5530   KRS 0000023272   REGON 010069633   NIP 522-000-13-75

schemat

KADRA I BEZPOŚREDNIE KONTAKTY

Dyrekcja i kluczowy zespół ekspercki

Prezes Zarządu
Marek ROSZKOWSKI

m.roszkowski@bprw.com.pl

+48 (22) 825 43 21
Dyrektor
Jan RUTKIEWICZ

j.rutkiewicz@bprw.com.pl

+48 (22) 825 20 86
Planowanie regionalne i urbanistyka
Marcin ŚWIETLIK

m.swietlik@bprw.com.pl

+48 (22) 825 42 09
Urbanistyka
Anna MARKERT
Jerzy REŃSKI
Bartosz ROSŁAN

a.markert@bprw.com.pl
j.renski@bprw.com.pl
b.roslan@bprw.com.pl

+48 (22) 825 92 01 w.166
+48 (22) 825 58 07
+48 (22) 825 94 13
Systemy transportowe
Wanda STRZAŁKOWSKA-MALASEK

w.malasek@bprw.com.pl

+48 (22) 875 20 86
Infrastruktura techniczna
Krzysztof NOWAKOWSKI

krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl

+48 (22) 825 94 07
Ochrona środowiska
Hanna KOWIŃSKA

a.kowinska@bprw.com.pl

+48 (22) 825 67 03
Systemy GIS
Stanisław KOSEWSKI

s.kosewski@bprw.com.pl

+48 (22) 825 62 07

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS