BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY Spółka Akcyjna
02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

centrala +48 (22) 825-92-01   Prezes Zarządu 825-43-21   księgowość 825-44-65   fax 825-47-60   e-mail   bprw@bprw.com.pl
konto:   Bank BPH S.A. O/Warszawa   77 1060 0076 0000 3200 0129 5530   KRS 0000023272   REGON 010069633   NIP 522-000-13-75


Zobacz też na
"Zumi.pl" lub
"Google.com"

mapka

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS