winieta

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Aktualne prace:

(ukończone w latach 2008-2011)

2011

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki
  Zamawiający: UMiG Grodzisk Mazowiecki
  Data uchwalenia - wrzesień 2011
  Główny projektant - Anna Markert
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 115 ha.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Siedlcach
  Plan sporządzany na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.).
  Uchwalony - sierpień 2011
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment centrum miasta o powierzchni prawie 30 ha w zabytkowym układzie urbanistycznym.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn
  Data uchwalenia - lipiec 2011
  Obszar o powierzchni 7340 ha.
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta)
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz
  Data uchwalenia - czerwiec 2011
  Autorzy opracowania: Marcin Świetlik (gł.proj.), Arleta Walczak, Iwona Kowalczyk, kraj. Renata Laszczka, Piotr Jaworski
  Zakres opracowania: część obszaru miasta Tłuszcza o powierzchni 375 ha, stanowiąca tereny rozwoju - usługowo-przemysłowe, centrum oraz mieszkalnictwa
 • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko do zmian planu miejscowego m. Tłuszcza
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz
  Data zakończenia - czerwiec 2011
  Autor opracowania: Renata Laszczka
  Obszar opracowania: 375 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa obszar Okopowa
  Zamawiający: Miasto Pruszków
  Data uchwalenia - czerwiec 2011
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 11 ha w granicach: ul. Dolna, południowa granica Al. Jerozolimskich, granica miasta Pruszkowa i miejscowości Reguły, tereny WKD.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Babice
  Data uchwalenia - czerwiec 2011
  Główny projektant - Barbara Złotowska
  Zakres opracowania: aktualizacja w wersji cyfrowej obowiązujących w gminie planów na obszarze o powierzchni 5100 ha.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Babice
  Data uchwalenia - kwiecień 2011
  Główny projektant - Barbara Złotowska
  Zakres opracowania: aktualizacja w wersji cyfrowej obowiązujących w gminie planów na obszarze 960 ha graniczącym z Warszawą i gminą Izabelin.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja w Siedlcach
  Uchwalony - styczeń 2011
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment centrum miasta o powierzchni 40 ha, częściowo w zabytkowym układzie urbanistycznym.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Gdańskiego
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data uchwalenia - styczeń 2011
  Główny projektant - Anna Markert
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 111,0 ha na pograniczu Śródmieścia i Żoliborza. Przez środek obszaru przebiega linia kolejowa z dworcem Warszawa-Gdańska.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie
  Zamawiający: GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.
  Data zakończenia - 2011
  Autor opracowania: Arleta Walczak
  Zakres opracowania: poprzemysłowy obszar o powierzchni 4,5 ha z przeznaczeniem na realizację zespołu biurowo-usługowego.

2010

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Uchwalony: listopad 2010
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Obszar opracowania: ok. 105 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zygmuntówka"
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Uchwalony: listopad 2010
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Obszar opracowania: ok. 68 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Uchwalony - wrzesień 2010
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje część południowych dzielnic miasta (ok. 350 ha, w tym dwie trasy ekspresowe), w sąsiedztwie Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz wystawiennicze.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn - część III
  Zamawiający: Gmina Raszyn
  Data uchwalenia - lipiec 2010
  Główny projektant - Anna Markert
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 8,8. ha przy ulicy Willowej i ulicy Droga Hrabska.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Gmina Ożarów Mazowiecki
  Data uchwalenia - czerwiec 2010
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 7134 ha i 20 971 mieszkańców (miasto i 31 wsi).
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki
  Zamawiający: Prezydent Miasta Ostrołęki
  Uchwalona: czerwiec 2010
  Obszar opracowania: ok. 2900 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego w Siedlcach
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Uchwalony - czerwiec 2010
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment centrum miasta o powierzchni 32 ha w zabytkowym układzie urbanistycznym.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów
  Zamawiający: Urząd Gminy Czosnów
  Data uchwalenia - czerwiec 2010
  Główny projektant - Barbara Złotowska
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni ok. 2 ha w centrum wsi gminnej Czosnów przeznaczony na Gminne Centrum Kultury i Sportu.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyłka
  Zamawiający: Urząd Miasta Kobyłka
  Data uchwalenia - maj 2010
  Główny projektant - Barbara Złotowska
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 2000 ha.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data uchwalenia - styczeń 2010
  Autorzy opracowania: Marcin Świetlik (gł.proj.), Piotr Jaworski, Tomasz Morkowski, Jacek Skorupski, Jacek Steinke, Krzysztof Nowakowski
  Zakres opracowania: obszar sanacji historycznego układu urbanistycznego o powierzchni 246 ha pomiędzy ulicami: Batorego, Spacerową, Belwederską, Promenada, Huculską, Wiktorską, Kazimierzowską, Racławicką, Wołoską i Chodkiewicza.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce - rejon ulicy Mikołaja Reja
  Zamawiający: Miasto i Gmina Góra Kalwaria
  Data uchwalenia - styczeń 2010
  Autorzy opracowania: Marcin Świetlik (gł.proj.), Arleta Walczak, Jacek Skorupski, Piotr Jaworski
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 95 ha z przeznaczeniem pod rozwój sportu (pole golfowe) i funkcji towarzyszących.
 • Analiza możliwości przebiegu "Trasy Olszynki Grochowskiej" przez wschodnią część gminy Wieliszew
  Zamawiający: Urząd gminy Wieliszew, 2010
  Autorzy opracowania: Piotr Jaworski, Renata Laszczka
  Zakres opracowania: Analiza uwarunkowań przestrzennych zmiany przebiegu (warianty) "Trasy Olszynki Grochowskiej" przez wschodnią część gminy Wieliszew.

2009

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek w gminie Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno
  Data uchwalenia - listopad 2009
  Główny projektant - Anna Markert
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 1420 ha położony w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolonia Borków - Zagóźdź"
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Uchwalony: październik 2009
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Obszar opracowania: ok. 210 ha
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Grocholice w gminie Raszyn Zamawiający: Gmina Raszyn
  Data uchwalenia - wrzesień 2009
  Główny projektant - Anna Markert
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 1,4 ha przy ulicy Waryńskiego w nowych Grocholicach.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m Sierpca dla części obszaru miasta w granicach: ul. Narutowicza - Żeromskiego- Konstytucji 3-go Maja - Staszica - Kolejowej - granice miasta - rzeka Skrwa - Narutowicza
  Zamawiający: Gminy Miasta Sierpc
  Uchwalony: wrzesień 2009
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Obszar opracowania: ok. 560 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową w Siedlcach
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Uchwalony - wrzesień 2009
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment ścisłego śródmieścia miasta o powierzchni 4 ha, przeznaczony pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki w Pruszkowie
  Zamawiający: Miasto Pruszków
  Uchwalony: - sierpień 2009
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 17,9 ha w centralno-wschodniej części miasta.
 • Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kwartał - Przy parku" w Pruszkowie
  Zamawiający: Prezydent Miasta Pruszkowa
  Uchwalona: sierpień 2009
  Główny projektant - Jerzy Reński
  Obszar opracowania: ok. 4 ha
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Olbrachta
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Data uchwalenia - maj 2009
  Autorzy opracowania: Marcin Świetlik (gł.proj.), Piotr Jaworski, Tomasz Morkowski, Jacek Skorupski, Jacek Steinke, Krzysztof Nowakowski
  Zakres opracowania: obszar przekształceń dawnych terenów przemysłowych i adaptacji mieszkalnictwa o powierzchni 300 ha pomiędzy ulicami Górczewską, Elekcyjną, Wolską, Kasprzaka i granicą dzielnic Wola i Bemowo.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańską w Siedlcach
  Zamawiający: Miasto Siedlce
  Uchwalony - kwiecień 2009
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment centrum miasta o powierzchni 20 ha w zabytkowym układzie urbanistycznym, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rejonu Odolany w Warszawie
  Zamawiający: Warbud - Beton Sp. z o.o., 2009
  Autorzy opracowania: Marcin Świetlik, Arleta Walczak, Tomasz Morkowski
  Zakres opracowania: obszar terenów kolejowych o powierzchni 411 ha z przeznaczeniem dla rozwoju funkcji miejskich.
 • Koncepcja przekształceń zagospodarowania terenów położonych w Warszawie w rejonie ulic: Zakroczymska, J. Nowaka-Jeziorańskiego (Nowe Miasto)
  Zamawiający: Korporacja Radex, 2009
  Autor opracowania: Arleta Walczak
  Zakres opracowania: obszar o powierzchni 100 ha, przeznaczony pod budowę zespołu obsługi ruchu turystycznego.
 • Prognoza skutków finansowych realizacji urbanistycznej koncepcji planu zagospodarowania obszaru "Łomna Las"
  Zamawiający: KINGLET Sp. z o.o., 2009
  Autor opracowania: Piotr Jaworski
  Zakres opracowania: analiza potencjalnych skutków finansowych dla budżetu gminy Czosnów realizacji przez firmę KINGLET kompleksu usługowo-biurowego oraz zespołów zabudowy mieszkaniowej na terenie dawnego PGR.

2008

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Płochocin - Święcice - Gołaszew - Ołtarzew Zamawiający: Gmina Ożarów Mazowiecki
  Data uchwalenia - listopad 2008
  Główny projektant - Anna Markert
  Obszar o powierzchni 846 ha.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pól Karolińskich w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Uchwalony - październik 2008
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment dzielnicy Włochy (obszar 55 ha). Przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa na fragmencie Rybienka Nowego
  Zamawiający: Miasto Wyszków
  Uchwalony - październik 2008
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment dzielnicy podmiejskiej Wyszkowa o powierzchni 18 ha. Przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podmiejskiej.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy przemysłowej Wyszkowa
  Zamawiający: Miasto Wyszków
  Uchwalony - październik 2008
  Główny projektant: Bartosz Rosłan
  Plan obejmuje fragment dzielnicyprzemysłowej o powierzchni 21 ha, gdzie dopuszcza się obiekty uciążliwe.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS