winieta

mapki SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Nasza oferta:

  • Zastosowania GIS w pracach nad ekspertyzami, programami, projektami, studiami urbanistycznymi i planami zagospodarowania przestrzennego
  • Opracowywanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej, bazujących na rozwiązaniach firmy ESRI
  • Tworzenie map na podstawie danych z adresami - geokodyfikacja
  • Wykorzystanie do naliz przestrzennych, inwestycyjnych, demograficznych i innych naszych stale aktualizowanych baz danych:
    • warszawskiej mapy inwestycji (aktualne dane o 1000 inwestycji w Warszawie)
    • mapy adresowej i siatki ulic Warszawy i okolic
    • mapy rozmieszczenia ludności Warszawy

...

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS      SPÓŁKA