winieta

Inżynieria

  • Oferta

Z archiwum

mapki SYSTEMY INŻYNIERYJNE

Nasza oferta:

  • wykonywanie opracowań branżowych rozwoju systemów inżynieryjnych w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gazową,
  • opracowywanie projektów budowlano wykonawcze oświetlenia ulicznego,
  • opracowywanie studiów tras magistralnych

...

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS      SPÓŁKA