winieta

mapki SYSTEMY TRANSPORTOWE

Nasza oferta:

  • prowadzenie badań i analiz, prac prognostycznych, oraz formułowanie na ich podstawie założeń rozwoju systemu i tworzących go podsystemów,
  • opracowywanie koncepcji systemu transportowego w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wykonywanie studiów technicznych tras, węzłów i urządzeń komunikacyjnych,
  • prowadzenie pomiarów ruchu samochodowego i kompleksowych badań ruchu,
  • badanie stosunków komunikacyjnych (wraz z wykonywaniem niezbędnych pomiarów), gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z tych badań,
  • opracowywanie analiz i oceny efektów funkcjonalnych istniejących, planowanych i realizowanych rozwiązań komunikacyjnych,
  • opracowywanie studiów wykonalności dla inwestycji transportowych,
  • opracowywanie analiz wpływu inwestycji kubaturowych na funkcjonowanie systemu transportowego,
  • opracowywanie wytycznych do organizacji ruchu,

Podstawowe typy naszych prac z zakresu komunikacji (przykłady obok):

...

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS