winieta

mapki ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Nasza oferta:

 • Planowanie przestrzenne
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • oceny aktualności studiów i planów miejscowych
 • Analizy ekonomiczno-przestrzenne
  • prognozy skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • analizy kosztów i korzyści (jako kryterium wyboru optymalnego wariantu koncepcji zagospodarowania przestrzennego)
 • Analizy, koncepcje i ekspertyzy urbanistyczne
  • analizy zagospodarowania przestrzennego otoczenia działek inwestycjnych i wytyczne urbanistyczne
  • koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenów
  • projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • analizy możliwości inwestycyjnych terenu z punktu widzenia przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
  • doradztwo w zakresie formułowania wniosków do studiów i planów miejscowych

Podstawowe typy naszych prac z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (przykłady obok):

...

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS      SPÓŁKA