winieta

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Doświadczenia z lat 1990-2007:

Od 30 lat BPRW rozwija zastosowania informatyki w gospodarce miejskiej. To doświadczenie służy obecnie do realizacji dużych projektów informatycznych klasy GIS. Od trzech lat Biuro jest partnerem amerykańskiej firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.), światowego producenta oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). W zakresie zastosowań informatyki w planowaniu przestrzennym i planowaniu systemów transportowych Biuro zdobyło unikalną pozycję na rynku stołecznym i krajowym.

System informacji przestrzennej

 • siatka ulic W-wy (dla gm. Centrum, Białołęka, Ursynów, Włochy, ZDM i Zarządu Miasta),
 • mapa adresowa posesji (76 tys. adresów; dla gm. Centrum, Białołęka, Ursynów, Włochy),
 • mapa zabudowy W-wy (dla MSI),
 • warstwy tematyczne mapy W-wy (dla MIOC),
 • mapa ludności W-wy (adresowa i w kwartałach ulic),
 • komputerowy zapis planów (plan ogólny W-wy, plany gm. Centrum i Śródmieścia),
 • system ewidencji latarni (86 tys. punktów; dla ZDM),
 • system ewidencji zieleni (dla gm. Targówek),
 • mapa akustyczna lotniska Okęcie (dla PP Porty Lotnicze),
 • system ewidencji wypadków drogowych w W-wie (dla ZDM),
 • warszawska mapa inwestycji (WMI - przestrzenna baza danych typu GIS, z aktualnym zestawem informacji o inwestycjach realizowanych, planowanych i dopiero konkretyzowanych w zakresie ważniejszych przedsięwzięć mieszkaniowych, biurowych, usługowych komunikacyjnych i infrastrukturalnych, weryfikowanych w oparciu o pozwolenia budowlane oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Aplikacje systemu

 • geokodyfikacja adresów w programie ARC_VIEW (automatyczne dołączanie innych baz danych),
 • szybkie wyszukiwanie ulic i adresów (dla miejskich służb interwencyjnych),
 • rozbudowa możliwości edycyjnych ARC_VIEW (rysowanie łuków, dociąganie obiektów na warstwach itp.)

Aktualne realizacje i oferta:

 • kwartalna aktualizacja mapy adresowej i siatki ulic Warszawy,
 • adresowe bazy danych rozmieszczenia ludności,
 • mapy zagrożeń i przestępczości,
 • adaptacje programu szybkiego wyszukiwania adresów i ulic,
 • program obsługi bazy adresowej pakietem Map Object,
 • dwudniowe szkolenia z podstawowej obsługi programu ARC_VIEW,
 • dołączanie zewnętrznych bazy danych do mapy adresowej (np. spis telefonów),
 • ciągła rozbudowa i aktualizacja warszawskiej mapy inwestycji (WMI) z uzupełnianiem danych o inwestorach, wielkościach i terminach realizacji inwestycji.

Opracowania wykonywane w naszym Biurze w ciągu ostatnich 5 lat (część już ukończona) obejmują m.in.:

 • Frisco (ukończ.)
 • inwentaryzacja zieleni w Ursusie (ukończ.)
 • mapa hałasu dla Okęcia (ukończ.)
 • mapy dla Energoekspert
 • Aktualiz. WaMP - Stoen S.A
 • aktualizacja danych dla ZDM system Wypadki
 • Aktualizacja KSU
 • aktualizacja KSU i WAMP dla ZDM
 • aktualizacja osi jezdni
 • Aktualizacja WAMP
 • Aktualizacje i baza rej.komunikacyjne W-wy - MPWiK
 • Analiza dla potrzeb modernizacji systemu wypadki
 • konserwacja systemu latarnie
 • koordynacja inwestycji
 • KSU +WAMP pasmo pruszkowski
 • KSU, zakup i aktual. - Stoen S.A
 • Kwart. aktualiz. KSU i WAMP - SPEC S.A
 • Mapa Inwestycji dla Warszawy
 • mapa WPI
 • projekty drogowe dla BAiPP Warszawy
 • Ursynów mapa zieleni
 • wytyczne do procedur lotniczych dla PPL

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS