winieta

Inżynieria

Z archiwum

SYSTEMY INŻYNIERYJNE

Doświadczenia z lat 1990-2007:

Koncepcje generalne systemów

 • rozbudowa sieci magistral wodociągowych w W-wie (1990-91),
 • system elektroenergetyczny Województwa (1993),
 • diagnoza stanu Województwa (96-97),
 • studium gminy Centrum (1998-2000),
 • mapa przeglądowa stanu i rozbudowy sieci wod-kan w Warszawie (dla MPWiK).

Studia systemów inżynieryjnych

 • programy ogólne wodociągów i kanalizacji 7 miast Województwa (84-92),
 • analiza obszarów ekologicznej degradacji Województwa (1991),
 • gospodarka ściekowa i sieć kanalizacyjna w Babicach Starych (1992),
 • stacja zlewna dla Pragi Południe i kolektora "R" w Ząbkach (1994),
 • analiza przepływów w kanale Wola-Okęcie-Wilanów (1992),
 • kanalizacja gminy Wilanów (1995),
 • zaopatrzenie w wodę gminy Wilanów (1997),
 • kanalizacja gminy Wawer (1998),
 • zaopatrzenie w wodę gminy Wawer (1998).

Projekty techniczne i koncepcje elementów systemu

 • projekty budowlane przepompowni ścieków, przewodów tłocznych, kolektorów i kanałów na Targówku Przemysłowym (1996),
 • projekty budowlane kanalizacji osiedla Zacisze-Elsnerów (1998),
 • projekty budowlane sieci wodociągowej w gminie W-wa-Białołęka (1998-99),
 • projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Orlej, Elektoralnej i Al. Solidarności (1997),
 • koncepcja obsługi rejonu pl. Teatralnego i Piłsudskiego (1997),
 • kompleksowy projekt przebudowy infrastruktury w rejonie Pl. Piłsudskiego (1998) oraz uzbrojenia dla hotelu "Opera" (1999),
 • projekty przebudowy sieci cieplnej w Al. Niepodległości, ul. Roentgena, Bitwy Warszawskiej, Szlenkierów, Górczewskiej i Płockiej (1999),
 • studium lokalizacyjne stacji 400/220/110 kV Ołtarzew i przebiegu linii 400, 220 i 110 kV w gminie Ożarów Mazowiecki (1995),
 • studia lokalizacyjne stacji 110/15 kV w 10 miastach i gminach Województwa.

Opracowania z lat 2002-2007 (część ukończona):

 • oświetlenie Pl.Trzech Krzyży (ukończ.)
 • projekty oświetlenia ulic na Woli (ukończ.)
 • Kanalizacja Wawer (ukończ.)
 • oświetlenie Al.Wojska Polskiego
 • oświetlenie podwórka przy ul.Freta
 • oświetlenie ul.Chełmskiej
 • Projekt zaopatrzenia w ciepło w Warszawie
 • Zaopatrzenie w ciepło Białołęki
 • zaopatrzenie w ciepło Gminy Izabelin
 • Zaopatrzenie w ciepło Gminy Ożarów
 • zaopatrzenie w energię dla Wilanowa

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS