winieta

SYSTEMY TRANSPORTOWE

Doświadczenia z lat 1990-2007:

System transportowy Warszawy

 • weryfikacja systemu komunikacyjnego WSW (1993-96),
 • diagnoza komunikacji zbiorowej Warszawy (1997),
 • Warszawskie Badanie Ruchu (93/98),
 • obsługa lotniska Okęcie (98-99),
 • koncepcja dla gminy Centrum (99),
 • warianty obwodnicy zewnętrznej (99),
 • system SKM w aglomeracji warszawskiej (2000),
 • studium II i III linii metra w W-wie (2000).

Systemy transportowe innych miast

 • studium dla Częstochowy (1994),
 • model i prognoza dla Częstochowy (95),
 • studia dla Lublina (1994-95),
 • model ruchu w dla Trójmiasta (95),
 • optymalizacja komunikacji zbiorowej w Kielcach (96).

Studia, plany, koncepcje

 • 20-25 planów rocznie - m. in. rejon ścisłego centrum W-wy (97-99) i Dworca Południowego (99),
 • trasa Mszczonowska (93), obwodnice Konstancina (95), trasa Siekierkowska (z biurem "Stolica" - 95), Wał Miedzeszyński (96), trasa Świętokrzyska (96-98), wschodnia obwodnica W-wy (96-97), południowy wylot drogi nr 7 (97), ul. Beethovena (97), obwodnica Błonia (98), ul. Św. Wincentego-Głębocka (98), droga Wiązowna-Okuniew-Wołomin (98), praski odc. obwodnicy śródmiejskiej (99),
 • rejon Placu Puławskiego (96), giełdy w Broniszach (96), Zakładu Utylizacji (Zabraniecka - 97), obszar między Okęciem i Centrum (97), ciąg Prosta-Kijowska (97), powiązania gmin Ursynów i Włochy (97),
 • koncepcja programowa trasy Olszynki Groch. (95), obwodnicy Garwolina (96), drogi 615 w rejonie Konopek (98),
 • prognozy ruchu dla autostrady A-4, Trasy Siekierkowskiej, ul. Beethovena i Czerniakowskiej-Bis (96-97),
 • koncepcje modernizacji drogi 581 Gostynin-Krośniewice (97), drogi 544 w rejonie Mławy (97-98), drogi 722 w Piasecznie (98),
 • materiały do wskazania lokaliz. dla autostrady A2 (1996),
 • koncepcja Trasy Toruńskiej w W-wie (2001).

Opracowania z lat 2002-2007 (część ukończona):

 • drogi w Wilanowie 2007 (ukończ.)
 • STEŚ S-7 Płońsk - Mława - GDDKiA - W-wa (ukończ.)
 • STEŚ dla S-8 GDDKiA Warszawa (ukończ.)
 • STEŚ obwodnica Radomia (ukończ.)
 • aneks do S-17 Lublin obwodnica Piaski (ukończ.)
 • Koncepcja obwodnicy Kraśnika (ukończ.)
 • Koncepcja ul.Narutowicza w Sierpcu (ukończ.)
 • koncepcje drogowe dla miasta Sierpc (ukończ.)
 • łącznik drogi S8 w Wołominie (ukończ.)
 • obwodnica Sierpca (ukończ.)
 • analiza dla Waterman International (ukończ.)
 • dane techniczne dla Trasy Olszynki Grochowskiej (ukończ.)
 • dane techniczne dróg w Wołominie (ukończ.)
 • EURO 2012 koncepcja obsługi komunikacyjnej (ukończ.)
 • EURO 2012 możliwości parkingowe (ukończ.)
 • EURO 2012 zasady przewozowe (ukończ.)
 • Koncepcja ul. Broniewskiego-Wólczyńska (ukończ.)
 • koncepcja ul.Prądzyńskiego (ukończ.)
 • model ruchu 2007 (ukończ.)
 • model ruchu w Gminie Łomianki (ukończ.)
 • nadzory ul.Hebanowa (ukończ.)
 • obsługa turnieju finałowego EURO 2012 (ukończ.)
 • prognoza dla firmy AZET (ukończ.)
 • prognoza ruchu Czernikowska bis (ukończ.)
 • prognoza ruchu dla Land (ukończ.)
 • prognoza ruchu dla Modlińskiej (ukończ.)
 • prognoza ruchu obiekt w Piasecznie (ukończ.)
 • studium ruchu dla Pruszkowa (ukończ.)
 • studium tramwaju w ciągu ulic Młynarska - Obozowa (ukończ.)
 • studium transportowe m.Łodzi (ukończ.)
 • studium węzła Dw.Zachodni (ukończ.)
 • studium wykonalności dla TR.Armii Krajowej (ukończ.)
 • ulica Nowobłońska (ukończ.)
 • ulice na Bielanach (ukończ.)
 • węzeł Trasa Olszynki - Siekierkowska (ukończ.)
 • włączenie Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego (ukończ.)
 • studium obw. Kołbieli - GDDKiA - W-wa
 • studium Obwodnic Grajewo, Rajgrod - GDDKiA - Białystok
 • analiza dla EBEJOT
 • koncepcja tunelu w Pruszkowie
 • koncepcja ul.Pokornej
 • Lesznowola układ komunikacyjny
 • Łomianki - prognozy ruchu
 • studium układu drogowego Skierniewic
 • umowa z GDDKiA na wniosek do UE
 • węzeł Międzyparkowa
 • węzeł TOG - Siekierkowska
 • Witosa-Sikorskiego-Dolina Sł
 • wytyczne do organizacji ruchu budowa II linii metra

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS