winieta

mapki WAMPER - zieleń

WAMPER to prosty program do komputerowej obsługi mapy zieleni miejskiej.

System okien programu (patrz schemat obok):

Program umożliwia wprowadzanie i aktualizację informacji o drzewach, krzewach, trawnikach, kwietnikach, żywopłotach, ogrodzeniach, alejkach, rzeźbach, pomnikach, tablicach pamiątkowych i małej architekturze. Przy wprowadzaniu informacji rejestrowane jest zarówno położenie obiektu na mapie zasadniczej jak i jego opis. Program dysponuje również całym zestawem narzędzi ułatwiających inwentaryzację zieleni, architektury ulicznej i parkowej. Jest to program prosty, przyjazny dla użytkownika i dopasowany do potrzeb prac związanych z zarządzaniem zielenią miejską. Istnieje przy tym możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Istotną zaletą programu jest również korzystanie z takiego samego formatu zapisu danych jak w programie ArcView od lat używanym przez Urząd Miasta i Urzędy Dzielnic. Oznacza to pełną możliwość wymiany danych między tymi programami, co docelowo rozszerza możliwości proponowanego rozwiązania. W razie potrzeby program ArcView lub ArcGIS może być wykorzystany jako uzupełnienie programu WAMPER przy realizacji nietypowych zadań i zaawansowanych analiz.

Program WAMPER jest szczególnie przydatny gdy:

 • potrzebne jest proste, tanie i efektywne narzędzie do stałej inwentaryzacji drzew, krzaków trawników i zarządzania zielenią miejską,
 • wskazane jest prowadzenie prac na kilku komputerach,
 • potrzebny jest program łatwy w użyciu, dopasowany do indywidualnych wymagań.

Program WAMPER może realizować następujące funkcje:

 • poruszanie się po mapie (powiększanie, zmniejszanie, przesuwanie, widok całej dzielnicy, cofanie się do poprzedniego widoku),
 • dopasowanie widoku do zadanej skali,
 • wyszukiwanie ulic i adresów,
 • wyszukiwanie skwerów, zieleńców i parków na podstawie nazw,
 • wybór obiektów (np. drzew, krzewów, trawników) na mapie poprzez wskazanie lub zaznaczenie obszaru,
 • zaznaczanie miejsca i wprowadzanie informacji o drzewach, krzewach, trawnikach, kwietnikach, żywopłotach, ogrodzeniach,
 • alejkach, rzeźbach, pomnikach, tablicach i małej architekturze,
 • aktualizację wprowadzonych informacji (opisowych i graficznych),
 • uzyskiwanie informacji o pojedynczym wskazanym obiekcie (drzewie, trawniku itp.)
 • podgląd tabeli z danymi o drzewach, trawnikach, kwietnikach, alejkach itp,
 • dynamiczny pomiar odległości i automatyczne obliczanie powierzchni (np. trawników, kwietników itp.)
 • dodawanie nowych warstw w tym również map rastrowych i numerycznych,
 • tworzenie i zarządzanie katalogami używanych nazw (np. możliwość rozbudowy i modyfikacji katalogu gatunków drzew i krzaków),
 • włączanie/wyłączanie warstw,
 • ustawianie kolejności wyświetlania warstw (nie we wszystkich wersjach programu),
 • ustawianie sposobu wyświetlania warstw: kolorystyka, rodzaj wypełnienia, rodzaj i grubość linii, wygląd punktu (nie we wszystkich wersjach programu),
 • drukowanie widoku ekranowego,
 • zapis widoku w formacie "bmp",
 • zapamiętywanie projektu (układu warstw, kolorystyki),
 • drukowanie raportów.
 • .

Możliwe jest rozszerzanie tego zakresu funkcji zależnie od indywidualnych potrzeb i dopasowanie programu do specyficznych zadań zdefiniowanych przez użytkownika. Mpże to dotyczyć np. aktualizacji i modyfikacji baz danych, wykonania specjalistycznych analiz przestrzennych i drukowania raportów w wymaganej postaci.

Oferowany program jest prosty w obsłudze i zazwyczaj nie wymaga dodatkowych szkoleń, ponieważ zawiera wyłącznie zestaw niezbędnych funkcji. Nie powinien zatem stwarzać trudności ani początkującemu użytkownikowi, ani użytkownikowi korzystającemu z niego okazjonalnie.

Program WAMPER opracowany został przez BPRW S.A. w technologii MapObject firmy ESRI.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS