winieta
mapki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- przykład gminy Warszawa-Centrum (1999)

Główny projektant: M. Świetlik. Współautorzy: J. Bobiński, J. Borkowska-Kitkiewicz, B. Chmiel, S. Furman, S. Kitkiewicz, R. Kosiński, M. Niemczyk, K. Nowakowski, R. Przybyszewska-Gudelis, J. Skorupski, S. Stolarz, A. Trochimowski.

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS