winieta
mapki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- przykład m. Siedlce (2005)

Współautorzy: J. Rutkiewicz, B. Słowikowska, H. Kowińska, W. Strałkowska-Malasek, H. Toboła

home

home O FIRMIE       URBANISTYKA       KOMUNIKACJA       INŻYNIERIA       ŚRODOWISKO       GIS